PROGRAM

Strokovna konferenca

Petek, 30. junij 2023

8:30
Prihod udeležencev in udeleženk
SAL Schaan
9:00
Pozdravni nagovor
Bettina Walch, moderatorka
Pozdravni nagovor: Sabine Monauni, podpredsednica vlade in ministrica za notranje zadeve, gospodarstvo in okolje, Kneževina Lihtenštajn
9:15
Keynote 1: S talečih se ledenikov v urgentni center ali kako planetarne krize vplivajo na naše zdravje?
Bea Albermann, zdravnica ter aktivistka in podpornica koncepta planetarnega zdravja, Zürich

Podrobnosti

Niso prizadeti le ledeniki – podnebna kriza in kriza biotske raznovrstnosti sta danes največja grožnja tudi za naše zdravje. Območje Alp in njegovo prebivalstvo ogroža zlasti vse hujše uničevanje ekosistemov. Zdravnica, aktivistka in podpornica koncepta planetarnega zdravja Bea Albermann bo pojasnila, kako tesno je zdravje ljudi povezano z našim okoljem in kako lahko spremenjen način življenja znotraj planetarnih meja vodi v zdravo prihodnost.

Bea Albermann je zdravnica, aktivistka in podpornica koncepta planetarnega zdravja ter soustanoviteljica organizacije Health For Future Switzerland. Na univerzah v Zürichu in Lozani je študirala medicino. Kot soavtorica je znotraj švicarskega zdravniškega krovnega združenja sodelovala pri pripravi nacionalne strategije planetarnega zdravja. Nekdanja mladinska delegatka Svetovne zdravstvene organizacije je za svoje delo na področju zdravja in podnebne pravičnosti večkrat prejela mednarodna priznanja, med drugim je bila uvrščena na Forbesov seznam 30 najvplivnejših mladih (30 under 30), prejela je Mercatorjevo štipendijo in imela dve predavanji v okviru dogodka TEDx. Bea Albermann trenutno sodeluje s Centrom za planetarno zdravstveno politiko (Centre for Planetary Health Policy) in Svetovno zdravstveno organizacijo pri sistemskih spremembah na področju zdravega življenja znotraj planetarnih meja.

9:40
Keynote 2: Zdravilni potencial Alp: vpliv okolja na duševno in telesno zdravje ljudi.
Arnulf Hartl
imunolog in vodja Inštituta za ekomedicino Medicinske univerze Paracelsus (PMU), Salzburg

Podrobnosti

Kako na zdravje vplivajo naravni viri, kot so gozd, voda ali travniki? Alpski prostor s svojo edinstveno naravno pokrajino na različnih nadmorskih višinah ima ogromen potencial za zdravje ljudi.

Doc. dr. Arnulf Hartl je vodja Inštituta za ekomedicino (Institut für Ökomedizin), ki preučuje učinke naravnih zdravstvenih virov, grajenega okolja kot tudi scenarijev virtualne resničnosti na imunologijo, fiziologijo in psihologijo človeka. Pozornost preučevanja pri tem usmerja v alpsko naravo, podnebno terapijo, balneoterapijo in aerosolno terapijo.

10:10
Speed Networking
10:45
Odmor
11:15
Pogovor na štiri oči I: izredni vremenski dogodki na območju Alp – v fokusu: vročinska obdobja
Veruska Muccione,
višja raziskovalka na Oddelku za glaciologijo in dinamično geomorfologijo, Univerza v Zürichu
Zala Velkavrh, neprofitni urbanistični studio prostoRož, Ljubljana

Podrobnosti

Vročinski valovi, sušna obdobja, obilne padavine – izredni vremenski dogodki so vse pogostejši in zlasti obdobja hude vročine prinašajo veliko tveganje za zdravje prebivalstva. Pogovor na štiri oči bo pokazal, kako se v Alpah spreminjajo podnebne razmere, katere ukrepe je treba upoštevati in kako se lotiti projektov, katerih namen je blaženje učinkov mestnih toplotnih otokov.

Zala Velkavrh je članica urbanističnega kolektiva Prostorož, neprofitnega društva, ki raziskuje urbani javni prostor in njegov pomen za prebivalce in družbo. V studiu Prostorož se ukvarja z vodenjem projektov in komunikacij, v prostem času urednikuje in pisateljuje. Eden od Prostoroževih projektov, pri katerem je sodelovala, so Vroče točke, v okviru katerega so se na podlagi pristopa od spodaj navzgor zbirale informacije o lokacijah v Ljubljani/SI, ki jih pešci, kolesarji in drugi uporabniki javnih prostorov zaznavajo kot (pre)vroče. Projekt, ki je segal od ljubiteljske znanosti (citizen science) do izdelave prototipa ustreznih rešitev, je pritegnil pozornost lokalnega prebivalstva kot tudi medijev.

Veruska Muccione je višja raziskovalka na Oddelku za geografijo Univerze v Zürichu in Univerze v Ženevi v Švici. Pri svojem raziskovalnem delu se osredotoča na podnebna tveganja, prilagoditve in prilagoditve v postopku odločanja, pri tem pa posebno pozornost namenja gorskim in urbanim območjem. Vodila je več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov, namenjenih razumevanju vplivov podnebnih sprememb na vodne vire, naravne nesreče in zdravje ljudi ter ocenjevanju rešitev za prilagajanje, v II. delovni skupini za pripravo Šestega poročila IPCC o oceni stanja pa je bila glavna avtorica (poglavje o Evropi in gorah).

Pogovor na štiri oči II: Trajno zdravi — kakovostna hrana s kmetijskega in podnebnega vidika
Judith Riedel, ekologinja in direktorica Inštituta za agrarno ekologijo, Aarau
Rudolf Bucher, predsednik Združenja kmečkih organizacij v Kneževini Lihtenštajn

Podrobnosti

Podnebje se spreminja, biotska raznovrstnost se zmanjšuje, kmetijstvo je pod izrednim pritiskom. Kmetijski in prehranski sistem se morata spremeniti, če želimo, da bosta prebivalstvo in narava ostala zdrava. Agrarna ekologija želi zato oblikovati naš prehranski sistem tako, da bo po eni strani izpolnjeval minimalne družbene in etične standarde, po drugi strani pa ne bo presegal meja obremenitev planeta. Naše življenjske osnove, kot so tla, voda, zrak in biotska raznovrstnost, moramo uporabljati na trajnosten način. Pogovor na štiri oči bo pokazal, kakšne priložnosti ponuja agronomska ekologija za naravo in podnebje kakor tudi za proizvodnjo hrane in zdravje prebivalstva.

Judith Riedel je ekologinja in direktorica Inštituta za agrarno ekologijo v Aarau v Švici, ki se zavzema za prehranske sisteme, ki bodo vzdržni za našo prihodnost. Sem je treba prišteti zlasti projekte o preobrazbi v agrarni ekologiji, kot je projekt Agrarökologie Liechtenstein fundacije Lebenswertes Liechtenstein v sodelovanju z društvoma Feldfreunde in Bionetz. Judith Riedel je doktorirala na ETH, kot raziskovalka s področja agronomije pa je bila zaposlena v Agroscopu in na Raziskovalnem inštitutu za ekološko kmetijstvo. Leta 2020 je skupaj z Ursom Nigglijem ustanovila Inštitut za agrarno ekologijo.

Rudolf Bucher je direktor Združenja kmečkih organizacij v Kneževini Lihtenštajn (VBO). VBO zastopa lihtenštajnske kmete in deluje kot kontaktna točka, ko gre za kmetijska vprašanja. Rudolf Bucher je študiral agronomijo in regionalne vede na ETH Zürich, danes pa vodi kmetijo. Več kot desetletje je bil zaposlen v upravi Kantona Graubünden, kjer je bil odgovoren za izvajanje varstva voda v kmetijstvu in za neposredna plačila v oddelku za zemljišča in ekologijo. Preden je leta 2022 prevzel vodenje VBO, je bil namestnik direktorja podjetja Pro Natura Graubünden.

12:30
Odmor za kosilo
Kosilo iz lokalnih jedi, ki jih bo pripravilo in dostavilo zunanje podjetje na podlagi svojega koncepta AckerKüche

Obisk tržnice, ogled razstave Ich – die Zukunft (Jaz – prihodnost) v stolpu ciljev trajnostnega razvoja (SDG Turm), Lindenplatz, Schaan

14:00
Poglobitvene sekcije, 1.krog
Za 1. in 2. krog si lahko izberete dve od spodaj navedenih tem.

1 Mobilnost kot ključ do zdravja in podnebju prijaznega življenjskega sloga (v angleščini)

Onesnaževanje zraka, izpusti CO2, hrup, premalo gibanja: izbira prevoznega sredstva vpliva na podnebje in naše zdravje. A kako lahko spremenimo miselnost glede mobilnosti, da bomo spodbujali zdrav način življenja in varovali podnebje? Marc Stoffel iz nevladne organizacije 42hacks bo pojasnil, kako mu s hekatoni in inovacijskimi ekosistemi uspeva med seboj povezovati strokovnjake, podjetja, državljane in potrošnike ter kako razvija in uresničuje rešitve v boju proti podnebnim spremembam. Na delavnici bodo udeleženci predstavili tudi lastne rešitve, kako naj mobilnost v Alpah postane bolj trajnostna in bolj zdrava.

Jezik: angleščina

Marc Stoffel, soustanovitelj nevladne organizacije 42hacks.com

Marc Stoffel je soustanovitelj nevladne organizacije 42hacks.com, ki se vidi kot največji »hack« na globalni ravni v skladu z načelom, da ‘milijon ljudi lahko reši vsak problem, celo podnebne spremembe’. Hekatoni in inovacijski ekosistem so odlična priložnost za širše povezovanje ekspertov, samosvojih mislecev, državljanov in potrošnikov, ki si prizadevajo, da dobre ideje postanejo neustavljive. Poklicna pot: Leta 2013 je bil Marc Stoffel z glasovi zaposlenih v podjetju za programsko opremo Haufe-umantis izvoljen za izvršnega direktorja. S tega položaja je odstopil leta 2020 in se z družino odpravil na potovanje. Od takrat dalje se poklicno posveča podnebnim inovacijam in kot član upravnega odbora spremlja zagonsko podjetje za programsko opremo Sherpany.

2 Zdravilni potencial Alp. Vpliv okolja na duševno in telesno zdravje ljudi (v francoščini, italijanščini, nemščini, slovenščini)

V primerjavi z drugimi regijami imajo Alpe številne zdravju koristne naravne vire, kot so gorski potoki s čisto in svežo vodo, čist zrak, gorski gozdovi, travniki, bogata biotska raznovrstnost, pomirjujoča pokrajina. Kako uporabiti tak potencial alpskega območja za spodbujanje duševnega in telesnega zdravja ljudi? Na delavnici bodo predstavljeni različni primeri in pristopi, nato pa bo sledila še razprava.

Jeziki: slovenščina, nemščina, francoščina, italijanščina

Marco Battain, strokovnjak za gorsko terapijo pri Italijanski planinski zvezi (Club Alpino Italiano)

Dr. Marco Battain je leta 1978 zaključil študij medicine in opravil specialistični izpit kot kirurg. Je specialist za področje zdravstvene higiene in preventivne medicine s poudarkom na gorski medicini in član centralne zdravniške komisije pri Italijanski planinski zvezi (Commissione Centrale Medica – Club Alpino Italiano). Ustanovil je solidarnostno skupino Gora, ki pomaga (La montagna che auita), ki deluje znotraj CAI Torino, opravlja pa tudi vlogo koordinatorja delovnih skupin za gorsko terapijo pri CAI.

Arnulf Hartl, imunolog in vodja Inštituta za ekomedicino Medicinske univerze Paracelsus (PMU), Salzburg

Doc. dr. Arnulf Hartl je vodja Inštituta za ekomedicino (Institut für Ökomedizin), ki preučuje učinke naravnih zdravstvenih virov, grajenega okolja kot tudi scenarijev virtualne resničnosti na imunologijo, fiziologijo in psihologijo človeka. Pozornost preučevanja pri tem usmerja v alpsko naravo, podnebno terapijo, balneoterapijo in aerosolno terapijo.

3 Varstvo pred naravnimi nesrečami: ukrepi za podnebje in zdravje prebivalcev (v angleščini)

Izredni vremenski pojavi, kot so poplave in zemeljski plazovi, ogrožajo zdravje in življenje prebivalcev alpskega prostora. Poleg tehničnih ukrepov lahko zaščito nudijo tudi na naravi temelječe rešitve (nature-based solutions), kot so gozdovi ali varovalni pasovi na poplavnih območjih. Veruska Muccione bo v svojem poglobljenem prispevku predstavila priložnosti, ki jih s seboj prinašajo tovrstni prilagoditveni ukrepi, in izzive, ki bi jih bilo treba pri tem upoštevati.

Jezik: angleščina

Veruska Muccione višja raziskovalka na Oddelku za glaciologijo in dinamično geomorfologijo, Univerza v Zürichu.

Veruska Muccione je višja raziskovalka na Oddelku za geografijo Univerze v Zürichu in Univerze v Ženevi v Švici. Pri svojem raziskovalnem delu se osredotoča na podnebna tveganja, prilagoditve in prilagoditve v postopku odločanja, pri tem pa posebno pozornost namenja gorskim in urbanim območjem. Vodila je več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov, namenjenih razumevanju vplivov podnebnih sprememb na vodne vire, naravne nesreče in zdravje ljudi ter ocenjevanju rešitev za prilagajanje, v II. delovni skupini za pripravo Šestega poročila IPCC o oceni stanja pa je bila glavna avtorica (poglavje o Evropi in gorah).

4 Sezonsko, regionalno, zdravo – kakšen bo naš prehranski sistem v prihodnje? (v angleščini)

Sezonska, regionalna in po možnosti nepredelana živila ne koristijo le zdravju, temveč tudi podnebju in okolju. Predstavniki organizacije Feldfreunde bodo pojasnili, kako si v Lihtenštajnu v praksi prizadevajo za uresničevanje prehranskega in kmetijskega sistema, ki je spoštljiv do virov in okolja, udeleženci delavnice pa bodo skupaj oblikovali svoj pogled na prihodnost alpskega prostora.

Jezik: angleščina

Michaela Hogenboom, direktorica društva Feldfreunde

Michaela Hogenboom je direktorica društva Feldfreunde iz Lihtenštajna. Že štirinajst let se posveča trajnostnemu razvoju, izkušnje pa je pridobivala tudi v različnih organizacijah in na različnih tematskih področjih, kot so participacija mladih, izobraževanje za trajnostni razvoj in socialne inovacije.

5 Podnebne spremembe in vektorske bolezni (v angleščini)

S porastom temperature se na območju Alp povečuje tudi tveganje za pojav bolezni, ki jih prenašajo vektorji. Primer za to je azijski tigrasti komar, ki je prenašalec povzročiteljev bolezni čikungunje in mrzlice denga. Na delavnici bodo udeleženci poglobljeno obravnavali vpliv podnebnih sprememb na širjenje okuženih vrst žuželk ter se seznanili s trenutnimi razmerami v severnih in južnih Alpah, iskali pa bodo tudi odgovore na vprašanje, kateri ukrepi so že bili sprejeti na jugu oz. jih je mogoče sprejeti tudi severno od Alp? Pridružite se razpravi o tem, kakšne ukrepe lahko sprejmejo občine in pristojni organi ter kako se lahko zaščiti prebivalstvo.

Jezik: angleščina

Monika Büchel-Marxer, višja svetovalka, Oddelek za zdravje Ministrstva za družbo in kulturo Kneževine Lihtenštajn

Dr. Monika Büchel - Marxer iz Lihtenštajna je študirala biologijo na Univerzi v Zürichu, magistrirala je iz biologije infekcijskih bolezni in epidemiologije na švicarskem Inštitutu za tropsko in potovalno medicino v Baslu/CH, doktorirala je na Švicarski državni tehniški visoki šoli ETH Zürich. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih projektih na področju nalezljivih in tropskih bolezni, med drugim v Kolumbiji, Egiptu in Keniji. Od pandemije covida-19 v letu 2020 je v vlogi znanstvene svetovalke članica kriznega štaba za spremljanje koronavirusne bolezni pri lihtenštajnski vladi, zaposlena pa je v Oddelku za zdravje Ministrstva za družbo in kulturo.

Lukas Engeler, SUPSI

Lukas Engeler je diplomiral iz biologije na Univerzi v Baslu. Zaposlen je v Oddelku za ekologijo vektorjev Inštituta za mikrobiologijo Univerze za uporabne znanosti in umetnosti (SUPSI). V letih 2016 in 2017 je pripravil smernice za usklajevanje nadzora in preprečevanja širjenja tigrastega komarja in drugih invazivnih tujerodnih vrst komarjev v Švici, na podlagi katerih je bila ustanovljena Švicarska mreža za preprečevanje širjenja komarjev. Mreža zagotavlja podporo kantonom in občinam pri vzpostavljanju sistema nadzora nad invazivnimi komarji, njeno delovanje pa financira Zvezni urad za okolje (BAFU) in usklajuje Inštitut za mikrobiologijo pri SUPSI.

15:15
Odmor
15:45
Poglobitvene sekcije, 2.krog
Za podrobnosti glej del 1
17:00
Zaključek dogodka
17:30
Odmor

Obisk tržnice, ogled razstave Ich – die Zukunft (Jaz – prihodnost) v stolpu ciljev trajnostnega razvoja (SDG Turm), Lindenplatz, Schaan

18:30
do pribl. 22.00
Flying Dinner
Kosilo iz lokalnih jedi, ki jih bo pripravilo in dostavilo zunanje podjetje na podlagi svojega koncepta AckerKüche

Ekskurzije in delavnice

Sobota, 1. julij 2023

8:30

Zborno mesto

večnamenska prireditvena dvorana SAL, Lindaplatz, Schaan – jutranja kava ob prihodu

8:45

Strokovna ekskurzija v Clinicum Alpinum: vožnja v Gaflei

Zborno mesto: Lindahof pred dvorano SAL

9:00

Pozdravni nagovor

Manuel Frick, minister za družbo in kulturo, Kneževina Lihtenštajn

Ekskurzij in delavnic

Workshop 1: Nove ideje za zdravo mobilnost: hekaton mobilnosti za prebivalce Lihtenštajna in z njimi (de)

Onesnaževanje zraka, izpusti CO2, hrup, premalo gibanja: izbira prevoznega sredstva vpliva na podnebje in naše zdravje. Kakšna bo v prihodnje mobilnost v Lihtenštajnu, da bo prijazna do podnebja in da bo spodbujala zdravje? Kaj je potrebno za uresničitev take vizije? Na hekatonu bodo udeleženci, izhajajoč iz podatkov o mobilnosti, oblikovali uporabne in kreativne ideje za bolj trajnostno in bolj zdravo mobilnost v Lihtenštajnu.

Jezik: nemščina

Marc Stoffel, soustanovitelj nevladne organizacije 42hacks.com

Marc Stoffel je soustanovitelj nevladne organizacije 42hacks.com, ki se vidi kot največji »hack« na globalni ravni v skladu z načelom, da ‘milijon ljudi lahko reši vsak problem, celo podnebne spremembe’. Hekatoni in inovacijski ekosistem so odlična priložnost za širše povezovanje ekspertov, samosvojih mislecev, državljanov in potrošnikov, ki si prizadevajo, da dobre ideje postanejo neustavljive. Poklicna pot: Leta 2013 je bil Marc Stoffel z glasovi zaposlenih v podjetju za programsko opremo Haufe-umantis izvoljen za izvršnega direktorja. S tega položaja je odstopil leta 2020 in se z družino odpravil na potovanje. Od takrat dalje se poklicno posveča podnebnim inovacijam in kot član upravnega odbora spremlja zagonsko podjetje za programsko opremo Sherpany.

Workshop 2: Zeleni dogovori za občine (de)

Misli globalno, deluj lokalno!

Delavnica, ki bo potekala v sklopu projekta Erasmus+ Green Deals, bo namenjena predstavitvi modela procesa, ki je bil razvit v projektu, in občine pooblašča za samostojno oblikovanje in izvajanje ukrepov na področju varstva podnebja. Poleg tega bodo metodološko ustrezno zbrani tudi predlogi udeležencev, kako izvajati ali izboljšati učinkovitost varstva podnebja v lokalnem okolju.

Jezik: nemščina

Marion Ebster-Kreuzer, vodja projekta Narava in človek, CIPRA International

Marion Ebster je med drugim študirala socialno in kulturno antropologijo. Je certificirana vodnica v naravi in pokrajini, dolgo časa je delala na področju razvoja podeželja in regionalnega razvoja v eni od alpskih dolin v Vorarlbergu v Avstriji. Od leta 2018 je v CIPRI International zadolžena za vodenje projektov, ki se osredotočajo na okoljska vprašanja in socialne inovacije.

Workshop 3: Mlada zelenjava (v nemščini)

delavnica zdrave prehrane za otroke s spremstvom

Sezonska, lokalna in nepredelana hrana ni koristna le za zdravje, ampak tudi za podnebje in okolje. Na delavnico so vabljeni otroci od 7. leta dalje in njihovi starši, stari starši, tete ali strici. Lokalne in sezonske sestavine bomo skupaj pripravili kot manjše prigrizke in se naučili, kako okusna je lahko podnebju prijazna in zdrava hrana. Pripravljene prigrizke bodo lahko po delavnici poskusili vsi udeleženci foruma ZukunftsForum Alpe.

Jezik: nemščina

Eliane Vogt, dipl. prehranska svetovalka in trenerka za velnes in fitnes

Eliane Vogt je z odprtjem studia za prehrano in vadbo svojo strast prelila v poklicno dejavnost. Rada preizkuša nove in zdrave recepte, ki jih ponudi svojim strankam. Njena želja je, da bi se stranke dobro počutile in se v majhnih korakih naučile, kako preprosto je lahko uživanje zdrave in okusne hrane, ki spoštuje načelo: jesti ne manj, ampak bolje. Njeni hobiji so kuhanje, ples, kolesarjenje in tek, zato se je tudi odločila za študij prehranskega svetovanja in poslovanja v velnes dejavnosti. Želi si, da bi bilo čim več ljudi stalno zdravih in to na vseh področjih .

Exkursion 1: Z naravno pestrostjo do kakovostnejšega življenja (v francoščini, italijanščini, nemščini, slovenščini)

Zakaj zeleni prostori koristijo podnebju in zdravju

Sonaravni vrtovi so pisani in raznoliki habitati z avtohtonimi rastlinskimi in živalskimi vrstami. Zaradi svoje trajnostne zasnove se lahko prilagajajo na spreminjajoče se podnebne razmere, dobro prenašajo celo vročino in sušo. V estetsko oblikovanih zelenih prostorih in pokrajinah se ljudje počutimo bolje, več se gibamo in si tako izboljšujemo kakovost našega življenja in zdravja. Kako nastajajo zdravi in podnebju prijazni zeleni prostori na javnih in zasebnih zemljiščih, nam bo povedala vrtnarka Claudia Ospelt, ki nas bo tudi popeljala na sprehod po Schaanu. Če bo vreme zelo slabo, pa bo na temo zelenih prostorov organizirana delavnica.

Jeziki: slovenščina, nemščina, francoščina, italijanščina

Claudia Ospelt, dipl. inž. agr., specialistka za naravne vrtove

Že dedek in oče Claudie Ospelt sta bila vrtnarja, za ta poklic pa se je nato odločila tudi sama. Otroštvo je preživela dobesedno na vrtu, ljubezen do narave in vrtov ter veliko zanimanje za povezano in izpopolnjeno hortikulturno oblikovanje sta jo privedla do tega, da danes opravlja delo svetovalke na področju oblikovanja naravnih vrtov, svoje storitve pa ponuja lokalnim skupnostim, arhitekturnim birojem, podjetjem in zasebnikom. Več na www.naturgarten.li/uber-mich

Exkursion 2: Po zdravje v gore!

Koncept vključevanja narave v zdravljenje depresije – primer Clinicum Alpinum (predavanje v angleščini, gozdno kopanje v francoščini, italijanščini, nemščini, slovenščini)

Osvoboditi telo in dušo depresivnega stanja in pri tem razumeti in pozitivno izkoristiti notranjo globino depresije je poslanstvo, ki ga uresničujejo v lihtenštajnski zdravstveni ustanovi Clinicum Alpinum. Osebe, ki zbolijo za hudo depresijo – izčrpanostjo in imajo sklenjeno eno od oblik zdravstvenega zavarovanja, so v kliniki 8 do 12 tednov deležne aktivnega spremljanja in zdravljenja. Pri bolnem človeku se spremeni tudi občutek za zaznavanje prostora in tukaj postavlja klinika nov mejnik: kot prva tovrstna ustanova na nemško govorečem območju pri zdravljenju dosledno izvaja pristop t. i. zdravilne arhitekture. Edinstveno medsebojno delovanje narave, zdravilne arhitekture in terapije ustvari prijetno vzdušje in blagodejno vpliva na zdravljenje. Udeleženci ekskurzije bodo ob obisku klinik dobili vpogled v njene dejavnosti, tudi sami pa se bodo lahko prepričali, kako gozdne kopeli in zavestno doživljanje narave blagodejno vplivajo na počutje človeka.

Predavanje bo v angleškem jeziku, na sprehodu po gozdu (gozdne kopeli) pa bo zagotovljeno prevajanje iz nemškega, francoskega, italijanskega in slovenskega jezika.

Marc in Michaela Risch sta leta 2019 v kraju Gaflei v Lihtenštajnu odprla Clinicum Alpinum, specializirano kliniko za zdravljenje depresije in bolezni, ki so posledica stresa.

Marc Risch, dr. med. je specialist psihiatrije in psihoterapije. Študij medicine je zaključil na medicinski fakulteti v Zürichu in Innsbrucku, specializiral se je za področje kriznih intervencij. Leta 2012 je v Schaanu odprl svojo ordinacijo, pred tem pa je deloval na Inštitutu za sodno medicino v Baslu in v Psihiatrični kliniki v St. Gallnu (St. Gallische Psychiatrie-Dienste Süd) v Enoti za diagnostiko in terapijo.

Mag. Michaela Risch predsednica uprave v kliniki, je strokovnjakinja za področje kakovosti in upravljanja bolnišnic. V Innsbrucku je najprej študirala medicino, vendar je dokončala visoko strokovno šolo za menedžment in uporabno informatiko s specializacijo na področju oblikovanja rešitev v zdravstvu in zdravstveni negi (solutions in health and care). Poleg tega je zaključila podiplomski študij menedžmenta (MAS Business Excellence). Od leta 2010 do 2017 je bila vodja Centra za kakovost v Psihiatrični kliniki v St. Gallnu (St. Gallische Psychiatrie-Dienste Süd).

Wolfgang Meier je gibalni terapevt z več kot dvajsetletnimi izkušnjami s področja psihiatrije. Je usposobljen inštruktor za izvajanje gozdnega kopanja oz. gozdnih kopeli, zato lahko svoje paciente seznanja z zavestnimi interakcijamii s samim seboj in v naravi.

Infosession: O komarjih in klopih (v nemščini)

širjenje vektorskih bolezni kot posledica podnebnih sprememb

S porastom temperature se na območju Alp povečuje tudi tveganje za pojav bolezni, ki prizadenejo zlasti tropska in subtropska območja. Primer za to sta lahko tigrasti komar, ki je prenašalec povzročiteljev vročinske bolezni denga, ali pa komar mrzličar, ki prenaša malarijo. Poleg tega blažje temperature povečujejo tveganje za ugrize klopov. Kakšni so scenariji? Kako prepoznamo tigrastega komarja, kako spremljamo njegovo širjenje, kako se lahko zaščitimo pred njim? Kakšen vpliv ima širjenje komarjev na naše vsakdanje življenje? Namen informativnega srečanja je podati pregled stanja na globalni ravni in na območju Lihtenštajna.

Jezik: nemščina

Cathérine Frick, Oddelek za spremljanje tigrastih komarjev v Uradu za okolje Kneževine Lihtenštajn

Cathérine Frick je diplomirala iz okoljskega inženirstva na švicarski Univerzi uporabnih znanosti v Zürichu (ZHAW). Od leta 2016 je zaposlena na Uradu za okolje Kneževine Lihtenštajn, in sicer v Oddelku za gozdove in pokrajino, kjer je zadolžena za področje narave in pokrajine, v okviru katerega pa sodeluje tudi pri izvajanju monitoringa širjenja komarjev na območju Lihtenštajna.

Monika Büchel-Marxer, višja svetovalka, Oddelek za zdravje Ministrstva za družbo in kulturo Kneževine Lihtenštajn

Dr. Monika Büchel - Marxer iz Lihtenštajna je študirala biologijo na Univerzi v Zürichu, magistrirala je iz biologije infekcijskih bolezni in epidemiologije na švicarskem Inštitutu za tropsko in potovalno medicino v Baslu/CH, doktorirala je na Švicarski državni tehniški visoki šoli ETH Zürich. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih projektih na področju nalezljivih in tropskih bolezni, med drugim v Kolumbiji, Egiptu in Keniji. Od pandemije covida-19 v letu 2020 je v vlogi znanstvene svetovalke članica kriznega štaba za spremljanje koronavirusne bolezni pri lihtenštajnski vladi, zaposlena pa je v Oddelku za zdravje Ministrstva za družbo in kulturo.

12:00

Zaključek

vabljeni na pokušino okusnih in zdravih prigrizkov, zborno mesto: Lindahof pred dvorano SAL
Bk to Top